Ochrana osobných údajov

Prečítajte si, ako chránim Vaše osobné údaje.

Zoznámte sa so zásadami a právami o tom, ako chránim Vaše osobné údaje, ktoré máte v súvislosti s GDPR
(Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ o ochrane osobných údajov).

Ak ste návštevníkom tejto webovej stránky, zákazníkom, odberateľom správ alebo noviniek, zverujete mi svoje osobné údaje a ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. ツ

Komu dávate svoj súhlas?

Svoj súhlas na spracovanie udeľujete spoločnosti GLAF, s.r.o. so sídlom Zelenečská 61, 917 02 Trnava, IČO: 47 539 526, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33376/T a prevádzkuje túto webovú stránku lucygrossmann.com.

Spoločnosť, ako správca Vašich osobných údajov, určuje ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, po akú dobu a pečlivo si tiež vyberá prípadných ďalších spracovávateľov, ktorý jej v tom budú pomáhať.

V prípade, že sa budete chcieť na mňa obrátiť ohľadom spracovania osobných údajov, môžete ma kontaktovať e‑mailom na: .

Aké údaje budem spracovávať?

Osobné údaje, ktoré mi poskytnete prostredníctvom webových formulárov na mojej stránke lucygrossmann.com. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), účtovné, fakturačné, platobné, či ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely poskytovania mojich služieb a vedenie účtovníctva. Osobné údaje budem spracovávať po dobu piatich rokov od vyplnenia formuláru na webovej stránke.

Tiež budem spracovávať osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o moje služby, odber noviniek, know-how, či nejaký obsah alebo materiály z oblasti fotografie, a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefón.

V prípade, že na stránke lucygrossmann.com vyplníte webový formulár, poskytnem Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe potvrdzovacieho e‑mailu, ktorý zašlem do vašej e‑mailovej schránky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete na konci každej zaslanej správy. Vaše údaje budem spracovávať po dobu piatich rokov.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok, môžem zbierať údaje o Vašom správaní a návštevách jednotlivých podstránok a ich využití. Tieto informácie získavam automatizovane prostredníctvom cookies alebo tzv. trackovacích technológií, pretože Vám chcem poskytovať čo najlepšie služby. Vaše údaje budem uchovávať po dobu jedného roku.

V prípade, že si neželáte tieto informácie zaznamenávať, máte právo odmietnuť cookies v rámci svojho webového prehliadača. Presný postup, ako to urobiť, nájdete v nápovede svojho prehliadača, ktorý používate. Moje stránky môžete aj naďalej využívať, ale Váš prístup k niektorým funkciám a obsahu môže byť značne obmedzený.

Aké sú Vaše práva?

Môžete sa na mňa kedykoľvek obrátiť a uplatniť si právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávam.

Ak máte nejaké pochybnosti, môžete ma požiadať o vysvetlenie, opravu, nápravu, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné zmazanie týchto údajov. Kontaktovať ma môžete e‑mailom na: .

Ako sú Vaše osobné údaje chránené?

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Plne tiež rešpektujem dôverný charakter osobných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred ich zneužitím. Osobné údaje a dáta sú ukladané výhradne na území EÚ, v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám, s ktorými nemam uzavretý žiadny zmluvný vzťah.

 

Ďakujem za Váš čas a potvrdzujem, že som si splnila svoju registračnú povinnosť a Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval moje oznámenie IS pod číslom 4269.